Àrea internacional

Presència internacional i projectes

L’entitat, guiada pel seu compromís amb la millora de la qualitat de vida d’infants i adolescents en risc i en la defensa dels seus drets, està atenta a les evolucions i a l’actualitat de les iniciatives europees d’aquest àmbit, tant de les institucions com d’aquells fòrums des d’on es treballa per a la defensa dels interessos de les persones que atenem.

Així, la presència institucional de Fundació Resilis a Europa, com a tal i/o en representació de l’interès de les persones amb qui treballem, es materialitza en el següents projectes:

Actualment participem a:

Domus Ludens

Domus Ludens és un projecte de finançament europeu que té com a objectiu millorar – a través del joc, i en particular dels jocs de taula – el benestar subjectiu i l’adquisició d’habilitats dels joves en atenció residencial.

Domus Ludens is a European funded project that aims to improve – through play, and in particular board games – the subjective wellbeing and acquisition of skills of young people in residential care.

Necessiteu més informació? Voleu socis per dinamitzar els vostres projectes socials internacionals?

Volem contribuir i encoratjar la participació de les persones amb les que treballem en aquests programes de gestió de coneixement, així com en d’altres programes europeus, i per això  s’ha desenvolupat un servei de suport especialitzat en projectes socioeducatius internacionals.

Contacta amb nosaltres

10 + 10 =