Millores energètiques – CRAE Ball de Cavallets

17/05/2024 | Medi Ambient, Resilis

El CRAE Ball de Cavallets de Fundació Resilis ha estat un dels serveis seleccionats per rebre una subvenció Next Generation de la Generalitat de Catalunya. Un finançament  que ha permès dur a terme una sèrie d’iniciatives ecoamigables i sostenibles que han suposat una millora substancial dels recursos, les infraestructures i espais del centre i així poder oferir un millor servei a les persones que atenem.

El finançament rebut, ha permès diferents millores: d’una banda, la instal·lació de plaques solars, un recurs que promou l’energia verda i la reducció de la dependència de fonts d’energia no renovable. A més de les plaques, s’han pogut dur a termes diferents accions de renovació i millora de les instal·lacions: des de pintura de diferents espais, la instal·lació d’electrodomèstics de baix consum, aixetes amb sensors de proximitat i pulsadors per les dutxes, recursos en línia amb el compromís del servei i de l’entitat amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Totes aquestes accions de millora representen un pas més vers la sostenibilitat i reflecteixen i reforcen el compromís tant del centre com de la Fundació Resilis amb el Medi Ambient, amb la comunitat i amb el benestar de les persones.