Projecte TICIMPULSA3

17/01/2024 | Resilis

El Projecte TICIMPULSA3, és una iniciativa que es desenvolupa en col·laboració amb les entitats Vasija, FAIM i Te Acompañamos, i que ens ha permès l’adquisició de diversos equipaments informàtics, com ordinadors o tauletes digitals. A més de la millora i adquisició d’equipaments, aquest projecte té com un dels seus principals objectius, la creació d’un programa de gestió d’expedients de les persones a qui atenem. 

La finalitat principal d’aquest programa és simplificar la introducció de dades, garantint que tota la informació ingressada sigui reutilitzable i permeti automatitzar al màxim la generació de documentació, reduint així la càrrega administrativa que fins ara s’havia dut a terme manualment. 

El programa consta de diversos mòduls destinats a atendre els serveis residencials, intervenció en centres familiars, acolliments, serveis de tiquèting, orientació i prospecció. Aquesta eina ens ha ajudat a millorar l’efectivitat dels nostres serveis, tot i que encara estem en les primeres fases d’implementació. De cares al futur, esperem que el programa continuï evolucionant i millorant, permetent-nos més eficàcia en la nostra tasca. Això ens possibilitarà dedicar menys temps a la burocràcia i més temps a la intervenció directa, que és la nostra prioritat.