Projecte “Villa Albatros”

25/06/2024 | Infància i Adolescència, Internacional, Resilis

Les nenes, nens i adolescents en context de mobilitat a Mèxic o mexicans retornats dels EUA a Mèxic, es troben en una situació de vulnerabilitat especial per la combinació de diferents factors com l’edat, el gènere i la seva pròpia situació de mobilitat.

Per això el “Círculo de Protecció de Baja California” és un mecanisme institucional per protegir-los. A través de diverses accions, el DIF de Baixa Califòrnia, en estreta col·laboració amb UNICEF Mèxic s’asseguren que puguin accedir a serveis dissenyats per a protecció i garantir els seus drets.

Un exemple d’això és el nou projecte “Villa Albatros”, un espai per promoure la preparació i transició a la vida adulta de les i els adolescents sense cura parental, on, en convivència amb professionals acompanyants educatius enforteixen les seves habilitats psicoemocionals, laborals i educatives per a la seva futura integració a la societat en què viuen.

Aquest model d’atenció integral no només s’enfoca a cobrir les necessitats bàsiques de les i els adolescents, sinó també a preparar-los per enfrontar els desafiaments de la vida adulta, evitant que es converteixin en víctimes de la delinqüència i ajudant-los a integrar-se de manera positiva a la societat.

Villa Albatros és un nou projecte innovador desenvolupat a Ensenada – Baja California, des de l’assistència tècnica de Fundació Resilis, en col·laboració amb UNICEF Mèxic i el DIF de Baja California.

Aquí teniu el vídeo d’Unicef Mèxic sobre el projecte Villa Albatros (youtube.com)