Serveis de l’entitat

Desenvolupem projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social i la defensar dels seus drets des d’una perspectiva comunitària i innovadora per millorar la seva qualitat de vida.

Serveis Residencials

Serveis residencials i d’acolliment

Serveis Tècnics

Serveis d’anàlisi, diagnòstic i valoració

Serveis comunitaris

Serveis de dinamització i orientació

Serveis Coparticipats

UTE per gestionar IPIS i PIL

Serveis Residencials

CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa)

Atenen infants i joves de 0 a 18 anys amb tutela de la DGAIA i que cal separar de l’àmbit familiar de forma temporal. La seva estada s’estendrà fins que es resolguin els elements de risc, es trobi una família acollidora o per un projecte de vida autònom fora del centre.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

serveis

places

CREI (Centre Residencial d’Educació Intensiva)

Servei d’acolliment d’estada limitada per a joves de 12 a 18 anys tutelades per la DGAIA que presenten alteracions en la conducta i requereixen d’un recurs d’educació intensiva per donar resposta educativa i a les seves necessitats específiques.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona i Tarragona.

serveis

places

CA (Centre d’Acollida)

Serveis residencial temporal per a joves de 12 a 18 anys en situació de risc social. La seva finalitat és elaborar el diagnòstic de la situació i risc de desemparament i proposar mesures d’atenció.

Tenim serveis a la demarcació de Girona.

servei

places

SPAAI (Servei de Primera Acollida i Atenció Integral)

Servei especialitzat que proporciona una primera acollida (allotjament, informació, assistència integral i manutenció) a menors d’edat estrangers nouvinguts a Catalunya sense referents familiars, així com la seva integració social i realitzat la valoració, orientació i prestació de suports en clau inclusiva. A més, ofereix integració social dels menors d’edat estrangers no acompanyats que es troben en situació de desemparament.

Tenim serveis a la demarcació de Terres de l’Ebre.

servei

places

Pisos Assistits (16-18 i +18)

Serveis adreçats a joves tutelats i extutelats de més de 16 anys en processos d’emancipació.

Tenim serveis a la demarcació de Girona.

serveis

places

Pisos Assistits (+18)

Serveis adreçats a joves tutelats i extutelats  de més de 18 anys en processos d’emancipació.

Tenim serveis a la demarcació de Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

serveis

places

Serveis Tècnics

ETCA (Equip Tècnic Centre Acollida)

Realitza l’anàlisi i dignòstic de la situació o risc d’infants i joves acollits al CA Girona i Oikia respecte a les seves famílies, per fer una proposta de mesura de protecció més adient.

Disposem de serveis tècnics a la demarcació de Girona.

EVAMI (Equip de Valoració de Maltractament Infantil)

Realitza valoració i informa dels casos de maltractament o sospita de maltractament infantils/juvenils detectats a l’àmbit sanitari.

Disposem de serveis tècnics a la demarcació de Girona.

Serveis Coparticipats

Juntament amb la Fundació Mercè Fontanilles hem constituït una UTE per la gestió de:

PIL (Programa d’Inserció Laboral)

Servei que vol donar resposta residencial, educativa-formativa, laboral i documental
a joves de 16 a 21 anys, tutelats i extutelats, que un cop finalitzat l’ensenyament obligatori, veuen dificultada la seva immersió i els aboquen a aspiracions professionals molt limitades.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona.

serveis

places

IPIS (Itineraris Personalitzats d’Inserció Social)

Es tracta d’un servei educatiu, destinat a generar un context favorable que ofereix als i les joves la possibilitat de treballar, d’una manera individual el seu projecte de futur.

Oferim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

places

ates@s

Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.   
Privacidad