Serveis de l’entitat

Desenvolupem projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social i la defensa dels seus drets des d’una perspectiva comunitària i innovadora per millorar la seva qualitat de vida.

Serveis Residencials

Serveis residencials i d’acolliment

Serveis Tècnics

Serveis d’anàlisi, diagnòstic i valoració

Serveis Habitatge Social

Borsa d’habitatge i sostre 360

TIC Impulsa 3

Transformación digital centrada en las personas

Mentoria Social

Projectes de Mentoria

Serveis Coparticipats

UTE per gestionar IPIS i PIL

AFE

Acolliment familiar especialitzat

Serveis Residencials

CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa)

Atenen infants i joves de 0 a 18 anys amb tutela de la DGAIA i que cal separar de l’àmbit familiar de forma temporal. La seva estada s’estendrà fins que es resolguin els elements de risc, es trobi una família acollidora o per un projecte de vida autònom fora del centre.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

serveis

places

CREI (Centre Residencial d’Educació Intensiva)

Servei d’acolliment d’estada limitada per a joves de 12 a 18 anys tutelades per la DGAIA que presenten alteracions en la conducta i requereixen d’un recurs d’educació intensiva per donar resposta educativa i a les seves necessitats específiques.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona i Tarragona.

serveis

places

CA (Centre d’Acollida)

Serveis residencial temporal per a joves de 12 a 18 anys en situació de risc social. La seva finalitat és elaborar el diagnòstic de la situació i risc de desemparament i proposar mesures d’atenció.

Tenim serveis a la demarcació de Girona.

servei

places

SPAAI (Servei de Primera Acollida i Atenció Integral)

Servei especialitzat que proporciona una primera acollida (allotjament, informació, assistència integral i manutenció) a menors d’edat estrangers nouvinguts a Catalunya sense referents familiars, així com la seva integració social i realitzat la valoració, orientació i prestació de suports en clau inclusiva. A més, ofereix integració social dels menors d’edat estrangers no acompanyats que es troben en situació de desemparament.

Tenim serveis a la demarcació de Terres de l’Ebre.

servei

places

Pisos Assistits (16-18 i +18)

Serveis adreçats a joves tutelats i extutelats de més de 16 anys en processos d’emancipació.

Tenim serveis a la demarcació de Girona.

serveis

places

Pisos Assistits (+18)

Serveis adreçats a joves tutelats i extutelats  de més de 18 anys en processos d’emancipació.

Tenim serveis a la demarcació de Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

serveis

places

Serveis Tècnics

ETCA (Equip Tècnic Centre Acollida)

Realitza l’anàlisi i dignòstic de la situació o risc d’infants i joves acollits al CA Girona i Oikia respecte a les seves famílies, per fer una proposta de mesura de protecció més adient.

Disposem de serveis tècnics a la demarcació de Girona.

EVAMI (Equip de Valoració de Maltractament Infantil)

Realitza valoració i informa dels casos de maltractament o sospita de maltractament infantils/juvenils detectats a l’àmbit sanitari.

Disposem de serveis tècnics a la demarcació de Girona.

Serveis Habitatge Social

Borsa d’habitatge

Servei destinat a pal·liar els efectes negatius d’aquelles persones i famílies que es troben en dificultats per accedir a un habitatge de lloguer.

Sostre 360

Servei que dóna cobertura integral a joves en situació de sensellarisme. Proveeix un sostre i fa un acompanyament professional.

Serveis Coparticipats

Juntament amb la Fundació Mercè Fontanilles hem constituït una UTE per la gestió de:

PIL (Programa d’Inserció Laboral)

Servei que vol donar resposta residencial, educativa-formativa, laboral i documental
a joves de 16 a 21 anys, tutelats i extutelats, que un cop finalitzat l’ensenyament obligatori, veuen dificultada la seva immersió i els aboquen a aspiracions professionals molt limitades.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona.

Per a més informació clica aquí

serveis

places

IPIS (Itineraris Personalitzats d’Inserció Social)

Es tracta d’un servei educatiu, destinat a generar un context favorable que ofereix als i les joves la possibilitat de treballar, d’una manera individual el seu projecte de futur.

Oferim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

places

ates@s

CREI Andorra

Servei d’acolliment temporal diürn i/o residencial per a joves de 12 a 18 anys derivats des dels serveis de protecció a la infància i adolescència del Govern d’Andorra. Les persones joves ateses presenten alteracions en la conducta i requereixen d’un recurs d’educació intensiva per donar resposta educativa i a les seves necessitats específiques.

places

ates@s

SEVAP

Servei de valoració i seguiment de la prestació econòmica a joves extutelats. És un servei que es va posar en funcionament al setembre de 2022.

Compta amb 7 punts d’atenció (Barcelona ciutat i metropolitana, Barcelona comarques, Girona, Lleida, Taragona i Terres de l’Ebre).

Expedients en seguiment

Noves sol·licituds

Mentoria Social

Projecte Sapere Aude

Sapere Aude és un projecte de mentoria social que treballa per la millora del rendiment escolar i la integració social de joves en acolliment residencial. Si vols formar part de la 8a edició, i vols viure l’experiència de la mentoria, no ho dubtis i forma part del projecte!

Busquem persones que tinguin ganes de participar de forma voluntària en aquest projecte de mentoria per a joves en acolliment residencial d’entre 12 i 22 anys durant el curs escolar (de setembre a juny).

Requisits:

 • Ser major de 18 anys
 • Comprometre’s a col·laborar durant la totalitat del projecte (9 mesos)
 • Participar en una formació inicial de 6-8 hores (dates a concretar)
 • Busquem perfils variats: Titulats/des, graduats/des, professionals en diversos oficis, persones que estiguin jubilades o prejubilades, estudiants universitaris de qualsevol matèria i altres professionals…
 • Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, motivades per acompanyar a un/a jove en el seu procés de millora acadèmica i inclusió social
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual vigent
 • Dedicació de 2 hores setmanals al projecte
 • Format mixte de trobades: presencials i telemàtiques
 • Seguiment i suport per part de l’equip tècnic del projecte de forma individual
 • Participació en tres reunions grupals d’avaluació + Trobada final, celebració conjunta en finalitzar el curs

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant el formulari d’inscripció o bé trucant al: 648 93 47 99 o al 696 76 58 15

Projecte Meraki

MERAKI és una paraula grega que vol dir “fer les coses amb tot l’amor” i és el nom d’un projecte que et vol acompanyar al llarg de 6 mesos per tal d’oferir-te un suport en l’acompanyament d’aspectes de vida quotidiana a través d’una relació de mentoria.

Aquesta mentoria et pot oferir:

 •  Un espai de confiança i una nova relació social sense prejudicis.
 • Trobades setmanals de 2 hores.
 • Suport i acompanyament en la vida diària.
 • Noves maneres d’enfocar aspectes de vida
  quotidiana des d’una experiència compartida.
 • Acompanyament a descobrir nous interessos i recursos que ofereix el territori.

Per a més informació podeu omplir el formulari de contacte.

Projectes Europeus

Projecte Domus Ludens

Domus Ludens és un projecte que va obtenir finançament europeu i té com a objectiu millorar – a través del joc, i en particular dels jocs de taula – el benestar subjectiu i l’adquisició d’habilitats dels joves en atenció residencial.

Jugar és un dret indiscutible per a tots els nens i joves i és una activitat bàsica en la vida i el desenvolupament global de les persones. Jugar és en la seva essència un fi en si mateix. A un nivell secundari, el joc també pot ser una eina amb la qual treballar habilitats transversals i millorar el benestar.

Projecte SoliDigital

El projecte té l’objectiu de digitalitzar els serveis socials i solidaris de suport a persones en situació de vulnerabilitat social a Catalunya, Andorra i França. A través d’un mapatge dels serveis del territori es crearà una plataforma digital que permetrà a les persones en situació precària trobar més fàcilment serveis de suport en la seva zona geogràfica mitjançant un motor de recerca i un mapa amb recursos geolocalitzats.

Co-finançat per 3 anys pel programa Interreg POCTEFA

Logo Interreg i Cofinanciado por la UE

Projectes de Cooperació i Sensibilització

Infancia en Riesgo (Guatemala)

És un projecte de cooperació que té com a objectiu reduir la malnutrició infantil a la regió de Totonicapan (Guatemala). La seva implementació consisteix en enfortir i millorar les capacitats de la Unitat de Malnutrició de l’Hospital de Totonicapan.               
En el marc del projecte es realitzen un seguit de tallers al mateix hospital a través dels quals s’atenen a un total de 200 famílies amb fills menors de 5 anys i que presentin desnutrició i/o a dones embarassades en risc, durant els 6 mesos d’execució del projecte. En paral·lel, es porta a terme un seguiment i avaluació de les famílies formades, recolzant-les durant 2 mesos en el procés d’eradicació de la malnutrició dels seus fills/es.

Projecte impulsat amb el suport de Fundación Utopia.

Organitzacions contraparts al territori: Asociación Armonia.

Chajinel (Catalunya)

És un projecte de sensibilització que promou una experiència formativa a través de l’arribada de professionals de salut materno-infantil amb titulació en infermeria de Centreamèrica i que col·laboren amb el projecte ‘Infancia en Riesgo‘ a Guatemala.
L’objectiu és fomentar un intercanvi que permeti que professionals de Centreamèrica i de Catalunya, comparteixin coneixements i eines de treball en l’àmbit de la salut materno-infantil i la lluita contra desnutrició crònica i les malalties que se’n deriven, i que aquest intercanvi enriqueixi ambdues realitats, alhora que els permetin sensibilitzar la ciutadania gironina.

Les persones seleccionades realitzen una estada de menys de 90 dies a Catalunya, realitzen xerrades, organitzen i assisteixen a formacions amb diferents agents de la ciutat i en acord amb la facultat d’infermeria de la UdG.

Projecte impulsat amb el suport de Fundación Utopia.

Col·labora amb nosaltres: Universitat de Girona (UdG)

UNICEF (Mèxic i Catalunya)

És un projecte d’assistència tècnica al sistema de protecció a la infància i adolescència a diferents estats de Mèxic amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenciódels centres d’acollida i incorporar alternatives a la institucionalització.