Serveis de l’entitat

Desenvolupem projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social i la defensa dels seus drets des d’una perspectiva comunitària i innovadora per millorar la seva qualitat de vida.

Serveis Residencials

Serveis residencials i d’acolliment

Serveis Tècnics

Serveis d’anàlisi, diagnòstic i valoració

Serveis Habitatge Social

Borsa d’habitatge i sostre 360

TIC Impulsa 3

Transformación digital centrada en las personas

Mentoria Social

Projectes de Mentoria

Serveis Coparticipats

UTE per gestionar IPIS i PIL

AFE

Acolliment familiar especialitzat

Serveis Residencials

CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa)

Atenen infants i joves de 0 a 18 anys amb tutela de la DGAIA i que cal separar de l’àmbit familiar de forma temporal. La seva estada s’estendrà fins que es resolguin els elements de risc, es trobi una família acollidora o per un projecte de vida autònom fora del centre.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

serveis

places

CREI (Centre Residencial d’Educació Intensiva)

Servei d’acolliment d’estada limitada per a joves de 12 a 18 anys tutelades per la DGAIA que presenten alteracions en la conducta i requereixen d’un recurs d’educació intensiva per donar resposta educativa i a les seves necessitats específiques.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona i Tarragona.

serveis

places

CA (Centre d’Acollida)

Serveis residencial temporal per a joves de 12 a 18 anys en situació de risc social. La seva finalitat és elaborar el diagnòstic de la situació i risc de desemparament i proposar mesures d’atenció.

Tenim serveis a la demarcació de Girona.

servei

places

SPAAI (Servei de Primera Acollida i Atenció Integral)

Servei especialitzat que proporciona una primera acollida (allotjament, informació, assistència integral i manutenció) a menors d’edat estrangers nouvinguts a Catalunya sense referents familiars, així com la seva integració social i realitzat la valoració, orientació i prestació de suports en clau inclusiva. A més, ofereix integració social dels menors d’edat estrangers no acompanyats que es troben en situació de desemparament.

Tenim serveis a la demarcació de Terres de l’Ebre.

servei

places

Pisos Assistits (16-18 i +18)

Serveis adreçats a joves tutelats i extutelats de més de 16 anys en processos d’emancipació.

Tenim serveis a la demarcació de Girona.

serveis

places

Pisos Assistits (+18)

Serveis adreçats a joves tutelats i extutelats  de més de 18 anys en processos d’emancipació.

Tenim serveis a la demarcació de Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

serveis

places

Serveis Tècnics

ETCA (Equip Tècnic Centre Acollida)

Realitza l’anàlisi i dignòstic de la situació o risc d’infants i joves acollits al CA Girona i Oikia respecte a les seves famílies, per fer una proposta de mesura de protecció més adient.

Disposem de serveis tècnics a la demarcació de Girona.

EVAMI (Equip de Valoració de Maltractament Infantil)

Realitza valoració i informa dels casos de maltractament o sospita de maltractament infantils/juvenils detectats a l’àmbit sanitari.

Disposem de serveis tècnics a la demarcació de Girona.

Serveis Habitatge Social

Borsa d’habitatge

Servei destinat a pal·liar els efectes negatius d’aquelles persones i famílies que es troben en dificultats per accedir a un habitatge de lloguer.

Sostre 360

Servei que dóna cobertura integral a joves en situació de sensellarisme. Proveeix un sostre i fa un acompanyament professional.

Serveis Coparticipats

Juntament amb la Fundació Mercè Fontanilles hem constituït una UTE per la gestió de:

PIL (Programa d’Inserció Laboral)

Servei que vol donar resposta residencial, educativa-formativa, laboral i documental
a joves de 16 a 21 anys, tutelats i extutelats, que un cop finalitzat l’ensenyament obligatori, veuen dificultada la seva immersió i els aboquen a aspiracions professionals molt limitades.

Tenim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona.

Per a més informació clica aquí

serveis

places

IPIS (Itineraris Personalitzats d’Inserció Social)

Es tracta d’un servei educatiu, destinat a generar un context favorable que ofereix als i les joves la possibilitat de treballar, d’una manera individual el seu projecte de futur.

Oferim serveis a les demarcacions de Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

places

ates@s

CREI Andorra

Servei d’acolliment temporal diürn i/o residencial per a joves de 12 a 18 anys derivats des dels serveis de protecció a la infància i adolescència del Govern d’Andorra. Les persones joves ateses presenten alteracions en la conducta i requereixen d’un recurs d’educació intensiva per donar resposta educativa i a les seves necessitats específiques.

places

ates@s

SEVAP

Servei de valoració i seguiment de la prestació econòmica a joves extutelats. És un servei que es va posar en funcionament al setembre de 2022.

Compta amb 7 punts d’atenció (Barcelona ciutat i metropolitana, Barcelona comarques, Girona, Lleida, Taragona i Terres de l’Ebre).

Expedients en seguiment

Noves sol·licituds

Mentoria Social

Projecte Sapere Aude

Sapere Aude és un projecte de mentoria social que treballa per la millora del rendiment escolar i la integració social de joves en acolliment residencial. Si vols formar part de la 7a edició, i vols viure l’experiència de la mentoria, no ho dubtis i forma part del projecte!

Busquem persones que tinguin ganes de participar de forma voluntària en aquest projecte de mentoria per a joves en acolliment residencial d’entre 12 i 22 anys durant el curs escolar (de setembre a juny).

Requisits:

 • Ser major de 18 anys
 • Comprometre’s a col·laborar durant la totalitat del projecte (9 mesos)
 • Participar en una formació inicial de 6-8 hores (dates a concretar)
 • Busquem perfils variats: Titulats/des, graduats/des, professionals en diversos oficis, persones que estiguin jubilades o prejubilades, estudiants universitaris de qualsevol matèria i altres professionals…
 • Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, motivades per acompanyar a un/a jove en el seu procés de millora acadèmica i inclusió social
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual vigent
 • Dedicació de 2 hores setmanals al projecte
 • Format mixte de trobades: presencials i telemàtiques
 • Seguiment i suport per part de l’equip tècnic del projecte de forma individual
 • Participació en tres reunions grupals d’avaluació + Trobada final, celebració conjunta en finalitzar el curs

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant el formulari d’inscripció o bé trucant al: 972 40 54 54

Projecte Meraki

MERAKI és una paraula grega que vol dir “fer les coses amb tot l’amor” i és el nom d’un projecte que et vol acompanyar al llarg de 6 mesos per tal d’oferir-te un suport en l’acompanyament d’aspectes de vida quotidiana a través d’una relació de mentoria.

Una família mentora és aquella que voluntàriament decideix establir una relació d’acompanyament i suport amb una altra família.

Aquesta mentoria et pot oferir:

 •  Un espai de confiança i una nova relació social sense prejudicis.
 • Trobades setmanals de 2 hores.
 • Suport i acompanyament en la vida diària.
 • Noves maneres d’enfocar aspectes de vida
  quotidiana des d’una experiència compartida.
 • Acompanyament a descobrir nous interessos i recursos que ofereix el territori.

Programa Català del Refugiat (PCR)

El Programa català de refugi (PCR) és una acció solidària envers el dret d’asil de les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d’atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir l’autonomia social, laboral, i la plena ciutadania.

Es desenvolupa amb la col·laboració de la ciutadania, el tercer sector i el món local. Està inspirat en experiències internacionals de mentoria amb persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades i en l’experiència a Catalunya de mentoria amb col·lectius vulnerables. La mentoria com a metodologia d’intervenció s’ha demostrat molt valuosa a l’hora de reforçar els processos d’inclusió social i d’assoliment d’autonomia, i s’estableix com una línia d’actuació estratègica per la Generalitat.

El Programa de mentoria del PCR mobilitza persones voluntàries distribuïdes per tot el territori català per crear grups d’acollida (entre 2 i 5 persones que es coneguin entre si: amics, familiars, companys de feina, etc.) perquè acompanyin una persona o família refugiada per ajudar-la a assolir la plena autonomia social i laboral.

Els grups de mentoria per acompanyar a les persones demandants d’asil participen en una formació inicial de 12 hores. Les persones membres es troben setmanalment entre 2 i 4 hores durant 8 mesos, que són prorrogables a 12. Les relacions de mentoria estan orientades a donar-los suport en el seu procés d’aprenentatge i consolidació de la llengua, de descoberta de l’entorn i d’ampliació de la xarxa social, a més de la recerca de feina.

Projectes de Cooperació i Sensibilització

Infancia en Riesgo (Guatemala)

És un projecte de cooperació que té com a objectiu reduir la malnutrició infantil a la regió de Totonicapan (Guatemala). La seva implementació consisteix en enfortir i millorar les capacitats de la Unitat de Malnutrició de l’Hospital de Totonicapan.               
En el marc del projecte es realitzen un seguit de tallers al mateix hospital a través dels quals s’atenen a un total de 200 famílies amb fills menors de 5 anys i que presentin desnutrició i/o a dones embarassades en risc, durant els 6 mesos d’execució del projecte. En paral·lel, es porta a terme un seguiment i avaluació de les famílies formades, recolzant-les durant 2 mesos en el procés d’eradicació de la malnutrició dels seus fills/es.

Projecte impulsat amb el suport de Fundación Utopia.

Organitzacions contraparts al territori: Asociación Armonia.

Chajinel (Catalunya)

És un projecte de sensibilització que promou una experiència formativa a través de l’arribada de professionals de salut materno-infantil amb titulació en infermeria de Centreamèrica i que col·laboren amb el projecte ‘Infancia en Riesgo‘ a Guatemala.
L’objectiu és fomentar un intercanvi que permeti que professionals de Centreamèrica i de Catalunya, comparteixin coneixements i eines de treball en l’àmbit de la salut materno-infantil i la lluita contra desnutrició crònica i les malalties que se’n deriven, i que aquest intercanvi enriqueixi ambdues realitats, alhora que els permetin sensibilitzar la ciutadania gironina.

Les persones seleccionades realitzen una estada de menys de 90 dies a Catalunya, realitzen xerrades, organitzen i assisteixen a formacions amb diferents agents de la ciutat i en acord amb la facultat d’infermeria de la UdG.

Projecte impulsat amb el suport de Fundación Utopia.

Col·labora amb nosaltres: Universitat de Girona (UdG)

UNICEF (Mèxic i Catalunya)

És un projecte d’assistència tècnica al sistema de protecció a la infància i adolescència a diferents estats de Mèxic amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenciódels centres d’acollida i incorporar alternatives a la institucionalització.