Fundació Resilis

La Fundació Resilis és una organització sense ànim de lucre que treballa per la millora de la qualitat de vida d’infants i adolescents en risc per la defensa dels seus drets, a Catalunya.
El nostre objectiu principal és la gestió i el desenvolupament de projectes, programes o serveis d’atenció a infants i joves en situació d’exclusió, risc o greus dificultats. La nostra missió, visió i valors, així com la nostra participació en xarxes s’orienten a la consecusió d’aquest objectiu.

El nostre ADN

Missió, visió i valors.

Com ens organitzem

Organigrama i presència territorial.

Som una iniciativa social

La nostra història.

La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció

Dades anuals

 

Infants i joves ates@s en serveis residencials

Dones

No-binàries

Homes

Serveis Residencials / Places

Serveis tècnics

Casos atesos

ETCA (Equip Tècnic Centre d'Acollida)

EVAMI (Equip Valoració Maltractament Infantil)

Serveis coparticipats

Persones ateses

PIL (Programa d'Inserció Laboral per a joves de 16 a 21 anys)

IPIS (Itineraris Personalitzats d'Inserció Social per a joves de 16 a 18 anys)

CREI Andorra (Centre Residencial d'Educació Intensiva)

SEVAP (Servei de valoració i seguiment de la prestació econòmica de joves extutelats)