Estructura Directiva

En aquest apartat s’inclou la informació més rellevant referent al nostre govern corporatiu, així com les reunions i acords del nostre patronat durant l’exercici vigent. Tanmateix s’inclou informació relativa la composició de l’equip directiu.

Patronat
Presidència:
Roger Casero Gumbau

Vicepresidenta primera:
Gemma Boada Casals

Secretària:
Glòria Fàbrega Cornellà

Tresorer:
David Ruiz Álvarez

Vocals:
Anna M. Suñer Damon
Mònica Canela i Piqué
Pilar Bosch i Bech
Jordi Pascual i Pèlach
Ricard Calvo Pla

Equip Directiu

Gerència:
Anna M. Suñer i Damon

Cap d’Administració:
Cristina Galobardas Pérez

Direcció de RRHH
Rosa Vilà i Cassà

Coordinació tècnica:
Esther Adrover García
David Ruiz Álvarez

Informe Bon govern

Descarrega’t el document aquí

Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques

Descarrega’t el document aquí

Presència territorial

Actualment, Fundació Resilis compta amb més de 451 professionals distribuïts en diversos serveis i projectes educatius que gestionem arreu de Catalunya.

Resilis Girona

C/ Garrotxa, 7 – 17006 Girona
Tel. 972 40 54 54

Resilis Barcelona

C/ Vilardell, 29 entl. 2a – 08014 Barcelona
Tel. 93 144 04 20

Resilis Tarragona

C/ Sant Francesc, 8 baixos – 43003 Tarragona
Tel. 977 09 69 30

Resilis Terres de l’Ebre

C/ Av. de la Pau, 178
43580 – Deltebre
Tel. 977 05 92 66

Presència en xarxes

Xarxes d’àmbit local, nacional i internacional per promoure la innovació, la col·laboració i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la infància i l’adolescència.