La nostra història

La Fundació Resilis és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 2006.

Desenvolupem acció social vers infants i adolescents en risc a través de projectes, programes i serveis per tal que puguin ser protagonistes de la seva pròpia història, assolir una vida autònoma i garantir els seus drets.

Fundació Resilis té el CIF G17925215 i està inscrita al registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2336

Objectius:

Fundació Resilis gestiona i desenvolupa  projectes, programes o serveis d’atenció a infants i joves en situació d’exclusió, risc o greus dificultats destinats a desenvolupar les capacitats resilients de les persones que atenem sense oblidar el caràcter protagonista de cada individu en la seva història i en el seu camí cap a una vida autònoma i plena.

Fundació Resilis pren el seu nom del concepte resiliència, terme procedent de la física i adaptat a les ciències socials que fa referència a la capacitat d’un individu a desenvolupar-se de manera òptima, malgrat la presència d’esdeveniments desestabilitzadors i condicions de vida difícils.

Memòries d’activitat