Medi Ambient

Plataforma Educativa es troba compromesa amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de tota actuació de les persones afectades pel present codi, conforme a les polítiques i sistemes de gestió mediambiental.

Treballem proactivament la reducció de l’impacte mediambiental

Potenciem els beneficis  de reduir, reciclar i reutilitzar els recursos, minimitzant el consum material i d’energia, i incorporant el concepte de repensar en tot allò que fem i que pot afectar negativament al medi ambient.

Conscienciem i formem a les persones treballadores mitjançant programes de formació i sensibilització

Facilitem la capacitació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats, fomentant la seva participació en l’acompliment dels objectius, i el seu creixement com a persones.

Procurem un entorn saludable i segur que promogui la qualitat de vida de les persones

Protegim la salut física i psicològica de les persones, i facilitem la conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores.

Utilitzem materials respectuosos amb el medi ambient

Amb criteris de minimització d’embalatges, priorització de productes eco etiquetats, productes elaborats amb materials reciclables o biodegradables, de llarga durada o recarregables.

Sol·licitem als nostres partners, en especial a la proveïdoria, que actuïn aplicant aquests mateixos criteris.

Garantim que es tenen en compte en la selecció de les entitats, empreses i organitzacions amb qui mantenim col·laboracions.

Garantim el compliment de tots els requisits i reglamentacions legals en les activitats que desenvolupem

Complim amb les normatives vigents en cadascun dels projectes i serveis que realitzem.

Respectem, protegim i millorem el Medi Ambient com a objectiu bàsic en la gestió i desenvolupament de les nostres activitats.

Garantim unes bones pràctiques en matèria mediambiental als nostres projectes i activitats

Maximitzem la rendibilitat social de les activitats i els serveis prestats

Fem compatible el seu desenvolupament amb la conservació i millora del medi ambient, de forma que les accions d’avui no comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant així el desenvolupament sostenible.

9Rs

Guia cap a la sostenibilitat ambiental i social

Eixos Identitat #14

Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.   
Privacidad