De vegades una idea boja, sorgida en un context de distensió, fent mitja broma; s’acaba convertint en una proposta genial que aglutina tot un conjunt de valors que donen context a moltes de les accions o activitats que fem.