Les nenes, nens i adolescents en context de mobilitat a Mèxic o mexicans retornats dels EUA a Mèxic, es troben en una situació de vulnerabilitat especial per la combinació de diferents factors com l’edat, el gènere i la seva pròpia situació de mobilitat