Promovent el voluntariat entre el col·lectiu ciclista i els adolescents de la ciutat, aprofitant l’allau d’expats.