JORNADA IMEX BARCELONA: ITINERARIOS DE EMANCIPACIÓN DE ÉXITO

17/06/2022 | Resilis

La Fundació Resilis ha assistit a la jornada que ha organitzat FEPA en relació amb el projecte IMEX “Itinerarios de Emancipación de Éxito”.

Aquesta jornada té com a objectiu focalitzar-nos a l’anàlisi dels aprenentatges de professionals i organitzacions en entorn de la desinstitucionalització, identificar, compartir i analitzar si han produït canvis en els sistemes recolzats gràcies a la implementació de l’enfocament de desinstitucionalització i analitzar i aprofundir en els processos que s’estan portant a terme en cada un dels projectes innovadors.