Jornada sobre l’Habitatge Social

27/02/2024 | Habiatge Social, Resilis

En Jordi Rieradevall, director de la Borsa d’Habitatge Social de la Fundació Resilis, ha participat en la jornada sobre l’habitatge social que es va celebrar el passat 21 de febrer a Terres de l’Ebre. 

En la trobada, es van compartir reflexions amb les persones participants, així com nous reptes i oportunitats per al sector.