L’Institut Català de Finances financia habitatges destinats a programes d’habitatge social

10/11/2023 | Habiatge Social, Resilis

L’Institut Català de Finances signa una operació de finançament amb SociHabitat, Casa Alternativa i Fundació Resilis, a través de la seva línia de préstecs ICF Habitatge Social Adquisició, per comprar un lot d’habitatges i destinar-los a lloguer social per a persones i famílies en risc d’exclusió social.

L’ICF ha finançat l’adquisició de 80 habitatges a la localitat de Deltebre que es destinaran a lloguer accessible per a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social i que gestionaran tres entitats del territori: SociHabitat, Casa Alternativa i Fundació Resilis. La compra s’ha fet per tanteig i retracte, a través de la línia ICF Habitatge Social Adquisició i permetrà a aquestes entitats desenvolupar programes d’habitatge de manera continuada i estable en el temps, amb un cost menor que un lloguer habitual, i oferir als diferents col·lectius  atesos allotjaments dignes, a un preu que puguin assumir, contribuint així a la consolidació dels seus projectes de vida. Aquesta operació ha comptat també amb una bonificació del cost financer per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

És en aquest marc que cal posar en valor aquesta iniciativa que no només representa millorar la vida de les persones beneficiàries, sinó que també comporta un impuls econòmic i social per a la localitat i per a la comunitat, esdevenint un exemple del poder transformador de la cooperació entre el sector públic i les organitzacions socials. 

La inversió no només crea i consolida habitatge, sinó que també fomenta un sentit de pertinença i de comunitat essencial per al creixement i la prosperitat a llarg termini i també suposa l’ampliació i la consolidació del parc d’habitatge públic a Deltebre.