Acolliment Familiar

Servei d’intervenció en família extensa.

FASI inicia el projecte de SIFE durant el desembre de 2011 i el desenvolupa a la Comarca de la Selva fins que el mes de juliol de 2014 el Consell Comarcal va internalitzar el servei.

Des d’octubre de 2014 estem desenvolupant el SIFE en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà a les Comarques del Baix i de l’Alt Empordà i en col.laboració amb el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt a la ciutat de Girona i a la comarca del Gironès.