Cases d’infants

El projecte Cases d’Infants neix fruit del treball conjunt de diferents entitats del Tercer Sector (F. Plataforma Educativa, Actua Sccl i F. Mercè Fontanilles) per tal de trobar una nova manera d’atendre la infància en risc social i, sobretot, de la implicació i el treball amb les seves famílies. Aquest material es va traduir en un primer document anomenat “Projecte CASA”.

Més endavant es va posar a disposició del Departament de Benestar Social i Família amb la finalitat que el considerés i en valorés la posada en marxa. Passat un temps, aquest document es va derivar a la DGAIA per tal que el validés tècnicament i es creà un Equip per fer-ne la revisió i adaptació al nou marc de la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància.

Aquest Equip, compost per DGAIA i FASI va sotmetre el document a la lectura de diversos tècnics del Departament per recollir-ne les aportacions. Conjuntament amb la FASI varen elaborar el document que trobeu a continuació.

Cal destacar també la importància que en tot aquest procés ha tingut l’Obra Social de la Fundació La Caixa, que ha donat suport al projecte des del principi i ha col·laborat en tot el seu procés de posada en marxa.

Documentació tècnica

Documents informatius relacionats en format PDF per descarregar.

Enquestes de satisfacció

Enllaços a enquestes per a grups d’usuaris.