Chajinel – La persona que té cura dels altres

08/04/2024 | Resilis

Fundació Resilis, des de l’àrea de sensibilització i EpD desenvolupa el projecte Chajinel que aquest any 2024 celebra la 5a edició amb la col·laboració de la Facultat d’Infermeria de la UdG.


El projecte Chajinel promou una experiència formativa a través de l’arribada de professionals de salut, en especial, professionals d’infermeria i professors de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de San Carlos de Guatemala.


L’objectiu és fomentar un intercanvi que permeti que professionals de Centreamèrica i de Catalunya, comparteixin coneixements i eines de treball en l’àmbit de la salut per tal que aquest intercanvi enriqueixi ambdues realitats, i alhora permeti la sensibilització vers la cooperació internacional i el treball de la defensa dels drets humans, en especial el dels infants.


Aquest projecte col·labora fent visible el treball que es realitza a la comunitat de Totonicapán amb el Projecte Infància en Risc de la Asociación Armonia, qui fa més de 6 anys realitza accions en pro de l’erradicació de la desnutrició infantil.


Així mateix, el projecte treballa alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible – ODS en les metes de salut i benestar (obj.3), ja que l’intercanvi permetrà un retorn dels professionals de la salut enriquit per a la seva comunitat en matèria de salut i benestar així com oferirà en la població local catalana una perspectiva de benestar diferencial. En aquest mateix sentit contribuirà a la reducció de les desigualtats en tant que serà una experiència conscienciadora que cerca la millora de les condicions de vida de la comunitat guatemalenca, vinculant-se amb la reducció de les desigualtats (obj.10).


Chajinel és un projecte d’Educació pel desenvolupament. Amb la sensibilització de la ciutadania pretén contribuir a la defensa, garantia i exercici dels DD.HH, específicament en el dret a una alimentació adequada, però especialment, el dret a una alimentació saludable dels infants, seguint l’estratègia 2030 d’Objectius de Desenvolupament sostenible el nostre projecte s’inclou en l’Objectiu 2 FAM ZERO.


Per això, per un costat, promou l’arribada d’una persona professional de la salut de Guatemala (referenciada per la Universidad San Carlos de Guatemala) a fi de dinamitzar una transmissió experiencial, de coneixements i de crear sensibilització i conscienciació a la nostra població a Girona sobre la importància de la cooperació al desenvolupament i l’impacte del mateix a les petites comunitats rurals com Totonicapán.


Per altra banda, la Facultat d’infermeria de Girona és un referent en els àmbits acadèmics i professionals, territorials i internacionals pel que fa a la promoció de la salut, essent una excel•lent oportunitat per fer sinergies i contribuir a un major enfortiment i impacte del projecte de Cooperació i Educació pel Desenvolupament, totes dues línies d’acció són complementàries per arribar a les mateixes fites previstes.


Actualment, dues estudiants d’infermeria de la Universitat de Girona, Eider Lizarralde i Irati Alberdi fan la seva estada de pràctiques professionals a Guatemala vinculades al projecte Infància en risc.


Agraïm al grup de persones voluntàries que han fet l’acollida i l’acompanyament de les dues noies. Participants de les edicions anteriors del Chajinel i el projecte Nahual de la Fundació Utopia que han manifestat interès i compromís en el projecte.