GEDISI: Programa de gestió d’expedients 

06/05/2024 | Resilis

La Fundació Resilis s’ha unit al programa Gedisi, una iniciativa que desenvolupa en col·laboració amb  FEDAIA (Federació d’Entitats d’Infància de Catalunya), per a la gestió eficient dels expedients de nens, nenes i adolescents que s’atenen als nostres serveis residencials. Aquest programa té com a objectiu principal alliberar temps de la càrrega burocràtica associada al seguiment i generació de documentació, permetent al personal dedicar-se més plenament a les tasques vers les persones. 

Gedisi es divideix en tres parts clau: 

  • Expedients d’infants i joves: Aquí es recullen totes les dades rellevants, incloent-hi informació personal, mèdica, familiar, educativa, d’oci i lleure, així com els equips referents, registres judicials, informes de seguiment i perfils psicològics amb el corresponent protocol d’observació. A més, s’inclou un apartat de seguiment terapèutic restringit a terapeutes i direccions. 
  • Diari de Camp: Aquesta secció permet registrar detalladament les activitats i situacions quotidianes d’infants i joves, facilitant la comunicació entre les persones membres de l’equip educatiu. 
  • Agenda i organització del servei: Aquesta part del programa ajuda a planificar i coordinar les activitats i recursos del servei de manera eficaç.