JORNADA IMEX VALÈNCIA: IMAGINAR, EXPERIMENTAR, CREAR.

22/11/2022 | Resilis

La Fundació Resilis ha assistit a la jornada que ha organitzat FEPA en relació amb el projecte IMEX “Itinerarios de Emancipación de Éxito”.
Aquesta jornada té com a objectiu:

  • Focalitzar-nos a l’anàlisi dels aprenentatges de professionals i organitzacions en entorn de la desinstitucionalització.
  • Identificar, compartir i analitzar si han produït canvis en els sistemes recolzats gràcies a la implementació de l’enfocament de desinstitucionalització.
  • Analitzar i aprofundir en els processos que s’estan portant a terme en cada un dels projectes innovadors.

I va dirigida a:

  • Professionals de cada entitat que participen a una o diverses accions innovadores.
  • Persones joves beneficiàries de l’acció.