Noe Díaz: Persona Referent d’Emancipació

22/08/2023 | Resilis

IMEX ha donat l’oportunitat a Fundació Resilis de poder implementar la figura de Referent d’Emancipació. Des d’aquest perfil innovador Noe Díaz, a part de la gestió dels habitatges com a tècnica, es forma constantment amb les comunitats d’aprenentatge gestionades per FEPA per a totes aquelles entitats que aposten per aquest nou perfil, amb la finalitat d’acotar, posar en comú i pensar la metodologia d’aquesta nova figura, que no pretén altra cosa que dur a terme una intervenció socioeducativa a tots els àmbits a la demanda i desig de la persona jove, promovent la desinstitucionalització real en una societat molt limitant per a les persones joves tutelades i extutelades, tot trencant amb els models assistencials i paternalistes.