Observació general Núm. 26, sobre els drets de la infància i el medi ambient.

02/10/2023 | General, Resilis

El 18 de setembre el Comitè dels Drets de la Infància de les Nacions Unides, va portar a terme la presentació de la guia “Observació General Núm. 26”, sobre els drets de la infància i medi ambient, amb un enfocament especial en el canvi climàtic.

Per garantir que aquest document sigui representatiu s’ha adoptat un enfocament col·laboratiu i intergeneracional pel seu desenvolupament, a través de diverses experiències i interessos de més de 16.000 nens i nenes de 121 països.

De la mateixa manera, la guia ha comptat amb el suport d’un grup de direcció liderat per Terre des Hommes en col·laboració amb diverses parts interessades, com ara Children’s Environmental Rights Initiative (CERI), OHCHR, Child Rights Connect, i per persones assessores expertes.


Més informació a: https://childrightsenvironment.org/es/gc26launch/