Fundació Resilis participa en el programa “Teixint Xarxes de Protecció i Bon Tracte per a la Infància i l’Adolescència”

10/11/2022 | Infància i Adolescència, Participació, Resilis

Fundació Resilis, com a membre de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència – FEDAIA, participa des del mes de novembre en el programa “Teixint Xarxes de Protecció i Bon Tracte per a la Infància i Adolescència“ liderat per l’organització EDUCO. Es tracta d’un projecte que té la finalitat de promoure entorns de protecció i bon tracte cap a la infància i adolescència. 

En concret els objectius que pretén la participació de Resilis en el programa són:

  • Definir i elaborar una política de protecció i bon tracte de la infància i l’adolescència adaptada als nostres serveis que respongui als requisits de la LOPIVI (llei orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral a la infància i adolescència envers la violència).
  • Realitzar un procés de formació en participació infantil i adolescent mitjançant les pràctiques restauratives.
  • Participar en la generació d’un laboratori social integrat per universitats, entitats socials i sector privat per crear propostes que contribueixin a erradicar la violència cap a la infància i l’adolescència.

Les persones que participen activament del programa són: Maria Piqué, directora del CRAE Les Deveses; Santi Roura, director del CRAE Les Llúdrigues; i l’Esther Adrover, coordinadora tècnica de Resilis, les quals rebran l’acompanyament durant dos cursos escolars per la construcció d’entorns protectors i de bon tracte mitjançant la implementació d’estratègies i mecanismes que garanteixin la minimització dels riscos de desprotecció i la promoció d’espais de bon tracte en els serveis conjuntament amb altres entitats del sector.

EDUCO, durant les primeres sessions de treball, va facilitar uns kits dirigits a infants amb material lúdic i divulgatiu per treballar aspectes vinculats a la protecció i bon tracte que es difondran entre els diferents serveis de l’entitat.